21.12.2012 - Konec či začátek?

17. prosince 2012 v 23:26 | Evelyn |  Mayská proroctví
Mnozí lidé se myslně domnívají, že na konci roku 2012 má přijít konec světa. Možné to je, ale předpověď Mayů byla trochu jiná. V tomto článku bych tedy chtěla objasnit různé pochybnosti a dokázat, že Mayské předpovědi nebyly až tak nesmyslné, jak si mnozí myslí. Co byli ti Mayové vlastně zač? Jak s nimi souvisí kruhy v obilí? Co způsobilo zánik Mayů? A co přesně nás má na konci tohoto roku potkat? To vše se dozvíte v celém článku...

Záhadný národ s mimořádnou inteligencí...

První zmínky o Mayské civilizaci se datují kolem roku 2000 př.n.l. Ve Střední Americe na území Yukatánského poloostrovu (dnešní Guatemala a Mexiko) tehdy začala rozkvétat civilizace s mimořádnou inteligencí. Na vrcholu své vyspělosti se ocitli mezi 7. a 9. stoletím našeho letopočtu. Pak ale nastal jejich úpadek. V roce 1541 už jejich území zůstalo zcela opuštěné. Dodnes sice exustuje pár potomků Mayů, přesto ale vědci stále nejsou schopni říct, co způsobilo náhlé vymizení všech Mayů na jejich území. Mezi nejpravděpodobnější teorie patří například zemětřesení, kosmické vlivy způsobující změny klimatu, epidemie, společenský, ekonomický a intelektuální rozpad společnosti, snížení produkce potravin ... atd.

Mayové měli úplně jinak uspořádané logické uvažování. Ve svých nejlepších letech kolem 8. století byli daleko vyspělejší než celý Evropský kontinent, který se tehdy mylně považoval za nejvyspělejší. Místo 10 základních čísel (0-9) používali Mayové 20 základních čísel (podle počtu prstů na všech končetinách). V astronomii měli úroveň dnešních vědců, a to ani neměli počítače! Oběžnou dráhu Země dokázali spočítat na 4 desetinné místa. Podrobně měli zmapované všechny planety, ale i další vesmírné tělesa, které pozorovali z vrcholků jejich chrámů. Jejich předpovědi byly velmi duchovní, související s bohy, ale přesto přesné. Přesně předpovídali nejen úrodnost půdy a úplňky měsíce na léta dopředu, ale i významné události pro lidstvo na příští staletí. Jejich poslední proroctví o významném dni se týká 21.12.2012. Nutno dodat že všechny jejich předchozí předpovědi ohledně světových válek, hladomoru a dalších katastrof, vyšly s odchylkou pouhých několika hodin! Předpovědi o 1. světové válce (1914) i tsunami v Asii (2006) jim vyšly zcela přesně!

Mayové předpověděli s naprostou přesností 1. světovou válku, ale i tsunami v Asii v roce 2006

Podle Mayů se události cyklicky opakují

Mayové věřili, že všechny události mají svou cykličnost a po určité dob se opakují. To naznačuje jejich slavný kalendář, s pomocí kterého předpovídali nadcházející události, zatmění Slunce a další předpovědi s naprostou přesností a bez dnešních technologií. Hlavní rys, kterým se liší od našich kalendářů, je cykličnost. Mayský pohled na svět bylo stálé opakování. Stále přicházely ty samé periody a s nimi stejné události, božstva a jejich rozhodnutí. Takové vnímání světa vlastně znamená dokonalou znalost budoucnosti. Píše se tam také o našem aktuálním datu 21.12.2012.

Mayové zřejmě mysleli na tisíciletí dopředu. Aby jejich předpovědi mohli přečíst i lidé naší generace, byly informace o čase záměrně nejpečlivěji vyrobené z důvodu čitelnosti i po několika tisíciletích. Kalendář má tři části: Haab, Tzolkin a Dlouhý počet. Haab je občanský kalendář, který má 365 dnů, stejně jako ten náš. Rozdíl ale je v tom, že ten Mayský se skládá z 19 měsíců, z nichž 18 měsíců má 20 dní, a poslední, 19. měsíc, má dní pouze 5. Tzolkin je posvátný kalendář, který zahrnuje období 260 dní. Používal se více mezi obyčejnými lidmi. Kalendář určoval plán obřadního života a datum narození novorozenců. Dlouhý počet má pro nás zřejmě největší význam. Má 5125,37 let a je rozdělený do pěti Mayských cyklů. Dlouhý počet začal dnem narození Venuše v roce 3114 př.n.l., tedy v mayském roce 0. Poslední den kalendáře je datován na 21.12.2012. V tento den má nastat konec aktuálního pátého světa. Je možné, že to bude provázet nějaká katastrofa, stejně jako při konci každého z předchozích čtyř světů. Jak ale poznáme, že nekecali?

Mystické ornamenty na kalendáři říkají, že 21.12.2012 má nastat konec aktuálního pátého světa
http://web-images.chacha.com/images/Gallery/4415/amazing-mayan-and-mayan-calendar-facts-and-myths-2025378979-aug-17-2012-1-600x390.jpg

Začátek nového, duchovního světa

Mnoho lidí mylně zaměňuje "konec pátého světa" a "úplný konec světa". Je v tom totiž velký rozdíl. Mayové sice předpověděli, že tohle bude konec pátého světa, ale nemysleli tím, že to bude konec celé planety Země. Z dalších mayských záznamů se můžeme dočíst, že "koncem pátého světa" mysleli konec staré éry a začátek nové, více duchovní doby. Za poslední desetiletí se na mnoha světových obilných polích objevily záhadné kruhy v obilí. Jsou natolik precizně vytvořené a vyrobené během pouhých několika hodin, že snad ani není možné, aby to vytvořil nějaký člověk nebo člověkem vyrobený stroj (navíc bez dalších stop). Vědci tvrdí, že tímto se nás jiná civilizace snaží upozornit na ono osudné datum a poukázat na zkaženost naší doby. Několik ornamentů zdůrazňuje významnost období "9 pekel" a období "13 nebí". Podle Mayů začalo období 9 pekel kolem roku 1500 v době vymizení Mayů a končí 21.12.2012. Tato éra má symbolizovat naší zkaženou dobu plnou nesmyslných válek, ničení přírody a úpadek celosvětového náboženství. Proto 9 pekel. V pátek 21.12.2012 by ale mělo podle Mayů začít období 13 nebí. Je tedy možné, že nějaká událot způsobí, aby se lidi začali vracet k dřívějšímu duchovnímu životu a žili v souladu s přírodou v klidu a míru. Jak ale poznáme, že kruhy v obilí nejsou jeden velký podvod?

Záhadné kruhy v obilí vznikají během jediné noci s obrovskou precizností (jednotlivá stébla nejsou useknutá u hlíny, ale pouze lehce ohnutá v půlce, což je nepřirozené). Podívejte na černou tečku téměř uprostřed kruhu. To je člověk stojící v ornamentu.

V roce 2007 se britský badatel Gary King rozhodl s kamarády a profesionálním kameramanem umístit hodně výkonných kamer včetně infračervených, zachycujících veškeré světlo, na kopec poblíž pole, na kterém se často objevují Mayské obrazce. Celý večer a noc měli zapnuté kamery, byli vzhůru a sledovali z kopce pole. Kolem třetí hodiny ráno se objevil asi sekundový záblesk, který klimbající nadšenci sotva zaznamenali. Když začalo svítat, zpozorovali na poli obrovský a nádherný ornament. Infračervené kamery zachycující veškeré světlo zachytily pouze jeden záblesk kolem třetí hodiny ráno. Kompletní zhruba 12tihodinový záznam infračervených kamer dokazuje, že obilné ornamenty nemohou být dílem člověka.

Jeden z kruhů v obilí byla dokonce odpověď na zprávu vyslanou do vesmíru v roce 1974, která obsahovala naši soustavu čísel, prvky DNA, nukleotidy, stavbu našeho těla, pozici v naší sluneční soustavě a typ radioteleskopu, ze kterého byla zpráva vyslána. Vědci tehdy při odesílání zprávy tajně doufali, že za pár stovek let k nám dorazí odpověď. Ta ale přišla mnohem dřív. V roce 2001 se objevil záhadný ornament, který vědci nedokázali rozluštit. Krátce nato se ale objevil další ornament, který vypadal jako zpráva odeslaná námi do vesmíru v roce 1974, ale byly na ní odlišné hodnoty. Kromě toho tam byl vyobrazený ten záhadný znak, který překvapivě znázorňoval základnu, ze které byla "mimozemská" zpráva odeslána. Stavba jejich těla je taky jiná. Podle obrazce jsou inteligentnější a obývají více planet. Na tom samém poli se ještě o rok později objevila hlava člověka, a krátce na to dokonce hlava údajné mimozemské civilizace spolu s ornamentem, ve kterém byla vyobrazena zpráva, ze které se podařily rozluštit pouze útržky: ,,Střežte se těch, kdo falešné dary přinášejí a kdo své sliby porušují... mnoho bude bolesti, však stále čas.... brána se zavírá."

Obrovský ornament v poli z roku 2002, který znázorňuje odesílatele předchozích zpráv. Kruh vedle obličeje obsahuje důležitou zprávu: ,,Střežte se těch, kdo falešné dary přinášejí a kdo své sliby porušují... mnoho bude bolesti, však stále čas.... brána se zavírá."
Allien Messages Decoded 6

Porovnání naší zprávy z roku 1974, a mimozemské odpovědi (přenesené z obilného ornamentu do počítačové verze) z roku 2001
Arecibo Correlations 600x555

Mayský král měl na hrobce napsáno: ,,Radujte se do roku 2012, pak budete jiní."

Je více než jasné, že ve vesmíru nejsme sami. Jenom lidé si to pořád nechtějí připustit. Dělají si legraci, že 21.prosince přečkají na gauči u televize s balíčkem chipsů, že Mayům prostě došel papír na psaní dalších let, anebo vymýšejí překroucené historky o předpovědích. Například letošní hoaxy, neboli emailové spamy, které si lidé posílali mezi sebou, o tom, že Země má 21.12.2012 vstoupit do jakéhosi galaktického nulového pásma, kde nebude fungovat elektřina a měsíce budeme muset žít po tmě, než se všechny elektrické obvody na světě opraví. Samozřejmě to není pravda, protože vědci se o ničem takovém nikdy nezmiňovali.

Ale jak se říká: ,,Na každém šprochu prady trochu." Pravda je, že 21.12.2012 stanou všechny planety Sluneční soustavy, Slunce a střed naší galaxie Mléčné dráhy v jedné rovině (budeme na takzvaném galaktickém rovníku), což se děje pouze jednou za 25 800 let. Zároveň dojde k přepólovaní Slunce, ke kterému dochází každých 11 let. Je možné, že k přepólování dojde i u Země vlivem Slunce, a na Zemi se tak začnou probouzet dávno vyhaslé vulkány a dojde i k zemětřesení a tsunami. Možné taky je, že takovéto uspořádání planet na galktickém rovníku způsobí nevídané jevy. Daleko pravděpodobnější ale je, že na Zemi se začnou projeovat změny v důsledků obrovských slunečních erupcí, které mají nastat během příštího roku, a které vrcholí každých 11 let. Ty se ale začaly projevovat už na podzim letošního roku. Proto je tedy docela dobře možné, že se například právě 21.12.2012 ráno probudíme, a zjistíme, že nejde elektřina. To samé se nám ale vlastně přihodit úplně kdykoliv. Za rok, za měsíc, za týden... třeba i dnes! Proč ale Mayové měli postavené turnajové hlediště, ze kterého mohli přesně sledovat východ slunce 21. prosince? Jejich hlediště tam stále stojí, a vědci říkají, že z něj má 21.12.2012 jít vidět východ slunce spolu se středem mléčné dráhy.

21.12.2012 bude Slunce, planety sluneční soustavy a střed mléčné dráhy v jedné rovině, což se děje přibližně jednou za 26 000 let.

Preppers jsou připraveni

Ať už se 21.12.2012 stane cokoliv, je pravděpodobné, že naši lidskou rasu to nevyhubí. Jednak to vyplývá z Mayských předpovědí, a jednak jsou tady lidi, kteří se připravují na přežití v nouzi, takzvaní Preppers (od anglického slova prepare - připravit se). Je jich kolem 100 000 na světě, mezi nimi několik Čechů. Staví si farmy a obydlí na předměstích, které nebudou závislé na elektřině, kanalizaci, ani jiných snadno poškoditelných zařízeních. Nakupují zásoby konzerv na více než rok a sázejí obilí. Zároveň povolávají kamarády praktické lékaře, zubaře, kováře... a další lidi, které budou potřebovat, aby ve zdraví přežili v případě nouze. ,,Operaci slepého střeva zvládneme." říká jeden prepper z Prahy v interview pro MF Dnes. Nesmí prozradit svou identitu ani místo, kde se farma nachází, protože v případě nouze by hladoví a zoufalí lidé farmu napadli. Je to ale ekonomicky výhodné. Chodí normálně do práce a žije normální život, ale kromě toho má navíc chatičku s farmou na předměstí Prahy. ,,Ten stateček, to je moje penzijní připojištění. Jsou to nejlíp uložené peníze." říká prepper. Podle něj hrozba může přijít kdykoliv. A netvrdí to jenom on, ale i spousta vědců. Je jen otázkou času, kdy Slunce vyřadí z provozu veškerou elektřinu. Může to být příští týden, zítra, dnes, ale i za hodinu!!! Během dvou dnů vypukne anarchie. Lidé se budou zuby nehty snažit sehnat nějaké zásoby jídla a pití. Přestane fungovat kanalizace. Během pár dní budou na ulicích odpadky a směs lidských výkalů. Za týden vypukne epidemie a lidé budou umírat. A kdo to přežije? Jen ti nejodolnější, a tito připravení lidé, kteří si říkají preppers.

Hrozbou můžou být i na první pohled obyčejné události, které známe. Sluneční erupce v posledních měsících dosahují maxima. To může způsobit proniknutí erupcí magnetickým polem a globální výpadek elektřiny.

Žij každý den jako by to byl tvůj poslední

Ať už se 21.12.2012 stane cokoliv, věřte, že předpovědi Mayů chtěly, abchom si všichni sáhli do duše, a začali žít mírumilovný život v souladu s přírodou. Nemá to znamenat konec světa ani žádný vstup do magnetického pásma, ale začátek nové duchovní doby.

Evelyn radí:
Ve čtvrtek 20.12.2012 si udělejte větší nákup včetně trvanlivějších věcí. Kdyby vypadla elektřina, první týden přežijete v klidu a míru. A kdyby se nic nestalo, tak aspoň máte na vánoční svátky nastaráno.:D Taky nezapomeňte ve čtvrtek nabít všechnu elektroniku, abyste případně nezažili šok. V pátek 21.12.2012 si vezměte volno z práce, ze školy. Buďte se svou rodinou, nasávejte vánoční atmosfréru a vzpomínejte na tento den, jako ten, kdy jsme se změnili k lepšímu. Jde to tak snadno... jen každý musí začít u sebe. Ani nemusí být žádný konec světa.:D

Ale teď vážně...
Ode dneška se přestaňte stresovat a začněte si užívat života. Nejste robot a nemůžete se uštvat k smrti. Rozdávejte radost, odpouštějte si a usmiřujte se. Sejděte se se svou rodinou, přáteli a láskou, a dokažte jim, jak jsou pro vás důležití. Odhodlejte se udělat věci, na které jste si dřív netroufli. Odhodlejte se prosadit. Odhodlejte se změnit tento svět k lepšímu tím, že začnete u sebe. Žijte každý den jako by to byl váš poslední.

Rozdávejte radost, odpouštějte si a usmiřujte se. Sejděte se se svou rodinou, přáteli a láskou, a dokažte jim, jak jsou pro vás důležití. Nikdy nevíte, kdy může být konec.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
Copyright © 2006-2014 , www.didlinka-evicka.blog.cz